Tagline

Felhasználási Feltételek

Az oldal tartalomszolgáltatója

Az optimice.hu tartalomszolgáltatója az Optimice kft. (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 55; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a 01-09-321895 cégjegyzékszámon; adószám: 26282503243)

A jelen oldallal vagy annak tartalmával kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés esetén kérjük vegye fel velünk a következő email címen: info@hub55.hu.

Szerzői és egyéb jogok

Az optimice.hu és annak teljes tartalma szerzői jogi védelem, valamint önálló adatbázis oltalom alatt áll. Az Optimice., illetve a bejegyzések szerzői ezúton felhasználási engedélyt adnak az optimice.hu bejegyzéseinek alábbi terjedelmű felhasználásra: jogosult az oldalon publikált bejegyzéseket többszörözni, terjeszteni, továbbá nyilvánossághoz közvetíteni, így különösen arra, hogy a tartalmat átvegye, illetve arra link útján hivatkozzon, azzal a feltétellel, hogy mindvégig feltünteti a tartalom szerzőjét, valamint azt a tényt, hogy a tartalom forrása az optimice.hu. A felhasználási engedély ingyenes, határozatlan időre és a teljes világra szól, nem kizárólagos és átruházható. A felhasználási engedély nem terjed ki a tartalom átdolgozására. Amennyiben a tartalmat úgy kívánják átvenni, hogy azt módosítják (legyen szó akár tartalom elhagyásáról vagy szerkezeti átalakításról), úgy ez csak a bejegyzés szerzőjének, illetve az Optimice kft. előzetes és kifejezett engedélyével lehetséges. Ebben az esetben kérjük, hogy a felhasználás előtt lépjen kapcsolatba velünk!

Az előbbiek szerinti felhasználási engedély csak egyes bejegyzések tartalmainak felhasználására vonatkozik, de nem terjed ki az optimice.hu, illetve az azon elérhető tartalmak egészének vagy jelentős részének felhasználására, így különösen a kimásolásra (másolat készítése útján való többszörözésére) és/vagy újra hasznosítására (nyilvánosság számára való hozzáférhető tétel, illetve közvetítés); a félreértések elkerülése érdekében jelezzük, hogy az optimice.hu, illetve az azon elérhető tartalmak egészének vagy jelentős részének tükrözése engedély nélküli felhasználásnak minősül. Szintén engedély nélküli felhasználásnak minősül a bejegyzések olyan módon való felhasználása, hogy a bejegyzés szerzője és forrása nem vagy nem megfelelően látható, vagy érzékelhető. Abban az esetben, amennyiben a tartalmat úgy kívánják felhasználni, hogy az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül szolgálja (így különösen, ha a tartalmat olyan adatbázisban kívánja felhasználni, amelyhez a felhasználók térítés ellenében férnek hozzá), akkor kérjük, hogy a felhasználás előtt lépjen kapcsolatba velünk, mert az ilyen felhasználást nem foglalja magában a fentiek szerinti felhasználási engedély. A felhasználás tekintetében egyebekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

A felelősség korlátozása

Az optimice.hu oldalon található tartalmak elsődleges célja az információ-közvetítés, tájékoztatás. Ennek során minden tőlünk elvárhatót megteszünk annak érdekében, hogy az információk pontosak és hitelesek legyenek. Azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezekre az információkra semmilyen körülmények között támaszkodni, arra bármilyen jogot, illetve követelést alapítani nem lehet. A weboldalon közölt információkkal, illetve azok (akár megengedett, akár jogosulatlan) felhasználásával kapcsolatban felmerült károkért felelősséget nem vállalunk.

Az optimice.hu oldalon található információk nem minősülnek ajánlattételnek.

Az optimice.hu oldalon külső hivatkozások követésével elért vagy letöltött tartalom harmadik fél által szolgáltatott tartalomnak minősül, ezért az ilyen tartalmakkal kapcsolatos felelősséget kizárjuk.

Adatvédelem

Az optimice.hu oldal egyedi fejlesztésű rendszer révén működik. A tárhely szolgáltatója az SMB Best Admin kft.

SMB Best Admin Kft.

  • Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. B. ép. fszt. 17.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-963033
  • Adószám: 11675334-2-42
  • Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: Víg Gergő, +36 (1) 607 8139

Honlapüzemeltető:

Optimice kft.

  • Székhely: 1138 Budapest, Váci út 168/A. 3. em.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-376274
  • Adószám: 28839187-2-43
  • Képviselő neve, beosztása és elérhetősége: Bohner Tamás ügyvezető, +36 (1) 269 2718

A Google analitikai célokra adatot gyűjt az optimice.hu látogatóiról, a látogatásuk időtartalmáról, tevékenységükről és az oldal egyéb felhasználásáról. Ezek az adatok anonimizált, illetve aggregát adatok, azaz azokból nem vagy csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet beazonosítani, ugyanakkor sor kerülhet IP címek kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra.

A cookie-k olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják az Ön számítógépét, és tárolják a vonatkozó technikai adatokat, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. Tekintettel arra, hogy az IP címek személyes adatnak tekinthetőek, illetve arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k kerülhetnek tárolásra, ezért az analitikai célú adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben nem kíván az ilyen célú adatkezeléshez hozzájárulni, akkor kérjük, hogy ne használja a hub55pass.hu oldalt. Amennyiben cookie-k a számítógépén való elhelyezését nem kívánja, azokat az oldalhoz való hozzáférést megelőzően a böngészője beállítások menüjében letilthatja. A cookie-król és letiltásokról további információ a következő címen érhető el: www.allaboutcookies.org. Az analitikai adatkezelés célja, hogy pontos visszajelzést kapjunk a hub55pass.hu oldal látogatottságáról (statisztikai cél). A Google az analitikai jellegű adatokat folyamatosan elérhetővé teszi az Optimice kft., illetve a bejegyzések szerzői számára. A Google jelen oldallal kapcsolatban kizárólag összesített, személyes információt nem tartalmazó adatot szolgáltat (pl. Az oldalon található linkekre való kattintások számával vagy az oldal látogatóinak országával összefüggésben). Az analitikai adatokat az Optimice kft. munkatársai, illetve a blogbejegyzések szerzői ismerhetik meg. Az analitikai adatokat a Google is kezelheti, és aggregát formában felhasználhatja a WordPress szolgáltatás népszerűsítése érdekében. Az adatok kezelője ennek megfelelően az Optimice kft., míg a Google alapvetően adatfeldolgozást végez, azonban az előbbi célból (Google szolgáltatás népszerűsítése) adatkezelőnek is minősülhet. Az Optimice kft. adatfeldolgozást végez annyiban, hogy a hub55pass.hu oldal technikai jellegű fejlesztését és karbantartását végzi. Az adatok feldolgozására, illetve kezelésére az USA-ban kerül sor, ahol az adatvédelem szintje alacsonyabb mint Magyarországon, illetve az Európai Unió tagállamaiban általában. A fenti adatok USA-ba való továbbítására az előbbiek alapján az Ön hozzájárulásával kerül sor. Az analitikai célú adatkezelés során az Ön számítógépének IP címe csak annyi ideig kerül feldolgozásra, amíg abból az aggregát információk elő nem állnak. Ennek megtörténte után az IP címe törlésre kerül.

A fent részletezett adatkezelés önkéntes, azaz Ön dönt arról, hogy igénybe veszi-e ezt a szolgáltatást. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az e-mail címe megadásával hozzájárulhat ahhoz is, hogy e-mailben külön is megkereshessük marketing vagy kapcsolatfelvétel céljából. Az e-mail címét, illetve egyéb személyes adatait (a továbbiakban együtt: Adatok) harmadik félnek nem adjuk át. Az Adatokat a Üllői 55 Kft. munkatársai ismerhetik meg. Az Adatokat addig kezeljük, amíg a hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet bármikor megtehet az értesítésekben foglalt módokon vagy úgy, hogy kapcsolatba lép velünk. Bármikor kérhet tájékoztatást az Adatai kezeléséről az előbb említett elérhetőségen, és kérheti adatai helyesbítését vagy törlését. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérültek, úgy bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A fentiek vonatkoznak az optimice.hu oldalon vagy az Optimice kft. részére a Regisztráció során egyéb módon kifejezetten megadott adatok kezelésére is. Az adatok kezelésére egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv rendelkezései megfelelően irányadóak.

A feltételek módosítása

Jelen felhasználási feltételeket meghatározott időközönként felülvizsgáljuk. Amennyiben felhasználási feltételek módosításra kerülnek, úgy a módosított verziót a hub55pass.hu oldalon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézze át jelen felhasználási feltételeket annak érdekében, hogy minden tény és információ tekintetében naprakész legyen.

Online Fizetés

Az online bankkártyás fizetések Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe Payments Europe, Ltd.,. az európai szabályozásoknak megfelelő intézmény, adatvédelmi biztosukat ezen az email címen lehet elérni: dpo@stripe.com